• Art. 37d. - Forma wykona...
  26.05.2022

Ustawa o lasach

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2022

Dz.U.2022.0.672 t.j. - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Art. 37d. lasy


Forma wykonania prawa pierwokupu przez Lasy Państwowe

1.
Lasy Państwowe wykonują prawo pierwokupu oraz uprawnienie, o którym mowa w art. 37a prawo pierwokupu gruntu ust. 2 pkt 1, przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza, o którym mowa w art. 37b zawiadomienie treści umowy sprzedaży gruntu przeznaczonego do zalesienia, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku gdyby złożenie oświadczenia u tego notariusza było niemożliwe lub napotykało poważne trudności, może być ono złożone u innego notariusza.
2.
Notariusz doręcza oświadczenie sprzedawcy albo stronie dokonującej przeniesienia własności, o którym mowa w art. 37a prawo pierwokupu gruntu ust. 2 pkt 1.
3.
W przypadku, o którym mowa w art. 37a prawo pierwokupu gruntu ust. 2 pkt 2, oświadczenie składa się u dowolnego notariusza. Nadleśniczy doręcza oświadczenie zbywcy.
Art. 37d. Forma wykonania prawa pierwokupu przez Lasy Pa... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...