• Art. 37e. - Wniosek o wy...
  26.10.2021

Ustawa o lasach

Stan prawny aktualny na dzień: 26.10.2021

Dz.U.2021.0.1275 t.j. - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Art. 37e. lasy


Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie gruntu

1.
Jeżeli nadleśniczy, o którym mowa w art. 37b zawiadomienie treści umowy sprzedaży gruntu przeznaczonego do zalesienia, stwierdzi zasadność nabycia gruntu, o którym mowa w art. 37a prawo pierwokupu gruntu ust. 1, kieruje do Dyrektora Generalnego, za pośrednictwem właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, pisemny wniosek o wyrażenie zgody na nabycie tego gruntu.
2.
Przed wystąpieniem z wnioskiem nadleśniczy może zlecić określenie wartości tego gruntu przez rzeczoznawcę majątkowego.
3.
Wniosek kieruje się w terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 37b zawiadomienie treści umowy sprzedaży gruntu przeznaczonego do zalesienia.
4.
Wniosek zawiera:
1)
uzasadnienie nabycia gruntu;
2)
opis stanu prawnego gruntu;
3)
oznaczenie gruntu w ewidencji gruntów i budynków;
4)
oznaczenie księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona;
5)
informację o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
6)
informację o częściach składowych oraz przynależnościach;
7)
dokumentację zawierającą określenie wartości gruntu przez rzeczoznawcę majątkowego – w przypadku, o którym mowa w ust. 2.
Art. 37e. Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie gruntu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Leszno (woj. wielkopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...