• Art. 4. lasy - Zarząd las...
  27.10.2021

Ustawa o lasach

Stan prawny aktualny na dzień: 27.10.2021

Dz.U.2021.0.1275 t.j. - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Art. 4. lasy


Zarząd lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa

1.
Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwane dalej „Lasami Państwowymi”.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do lasów:
1)
będących w użytkowaniu wieczystym parków narodowych;
2)
wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
3)
będących w użytkowaniu wieczystym na mocy odrębnych przepisów.
3.
W ramach sprawowanego zarządu Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną, gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną, a także prowadzą ewidencję majątku Skarbu Państwa oraz ustalają jego wartość.
4.
Nadzór nad Lasami Państwowymi sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
Art. 4. Zarząd lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 34 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Leszno (woj. wielkopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...