• Art. 66f. - Tryb i zasad...
  11.12.2023

Ustawa o lasach

Stan prawny aktualny na dzień: 11.12.2023

Dz.U.2023.0.1356 t.j. - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Art. 66f. lasy


Tryb i zasady wymierzania administracyjnej kary pieniężnej

1.
Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w:
1)
art. 66a przywóz do Polski produktów z drewna nie objętych zezwoleniem FLEGT – wymierza, w drodze decyzji, właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego;
2)
art 66b–66e – wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
2.
Przy ustalaniu wysokości administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art 66b–66e, uwzględnia się rodzaj i zakres naruszenia, w tym jego wpływ na środowisko, wartość drewna lub produktów z drewna, dotychczasową działalność podmiotu, który popełnił naruszenie, w zakresie objętym przepisami rozporządzenia nr 995/2010 oraz skutki naruszenia.
3.
Jeżeli okoliczności sprawy i dowody wskazują, że do naruszenia doszło wskutek zdarzeń lub okoliczności, którym podmiot popełniający naruszenie nie mógł zapobiec, właściwy organ odstępuje od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej i umarza postępowanie.
4.
Nie można nałożyć administracyjnej kary pieniężnej, jeżeli od dnia popełnienia naruszenia upłynęły 3 lata.
Art. 66f. Tryb i zasady wymierzania administracyjnej kary... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...