• Art. 20. - Szkolenia, eg...
  01.08.2021
Obserwuj akt

Art. 20. mat.. wybuch.


Szkolenia, egzamin przed komisją kwalifikacyjną

1.
Osoba, o której mowa w art. 19 zasady dostępu do materiałów wybuchowych, jest obowiązana odbyć szkolenie i zdać egzamin przed komisją kwalifikacyjną. Osoba, która zdała egzamin, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jej przygotowanie zawodowe.
1a.
Przed odbyciem szkolenia i przystąpieniem do egzaminu osoba, której przedsiębiorca albo kierownik jednostki naukowej umożliwia dostęp do wyrobów pirotechnicznych w związku z realizacją publicznych pokazów pirotechnicznych o charakterze imprez masowych, jest obowiązana potwierdzić swoją praktykę zawodową w zakresie realizacji tych pokazów.
2.
Członków komisji kwalifikacyjnej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki.
3.
Za przeprowadzenie szkolenia oraz egzaminu pobierana jest opłata.
4.
Opłatę wnosi pracodawca kierujący osobę, o której mowa w art. 19 zasady dostępu do materiałów wybuchowych, na szkolenie, o którym mowa w ust. 1.
5.
Opłata, o której mowa w ust. 3, powinna zapewnić pokrycie kosztów przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu.
6.
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3;
2)
rodzaje dokumentów potwierdzających praktykę zawodową, o której mowa w ust. 1a;
3)
zakres i program szkolenia;
4)
zakres i sposób przeprowadzenia egzaminu oraz wzory zaświadczeń potwierdzających przygotowanie zawodowe;
5)
podmioty upoważnione do prowadzenia szkolenia.
W rozporządzeniu należy uwzględnić w szczególności zróżnicowany charakter szkolenia, biorąc pod uwagę charakter i rodzaj wykonywanej pracy.
6a.
Zaświadczenia potwierdzające przygotowanie zawodowe, o których mowa w ust. 1, są ważne przez 5 lat, po upływie których osoby mające dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego są obowiązane odbyć ponownie szkolenie i zdać egzamin.
7.
Przepisów art. 19 zasady dostępu do materiałów wybuchowych pkt 2 nie stosuje się do osób, które posiadają kwalifikacje określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.
Art. 20. Szkolenia, egzamin przed komisją kwalifikacyjną - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 4
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...