• Art. 15. - Rejestr insta...
  22.02.2024
Obserwuj akt

Art. 15. przemieszcz. odpadów


Rejestr instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego

1.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego na podstawie art. 13 zezwolenie wstępne dla instalacji odzysku ust. 1. Rejestr zawiera następujące dane:
1)
numer rejestracji, nazwę i adres instalacji, w której prowadzony jest proces odzysku;
2)
rodzaj oraz ilość odpadów objętych zezwoleniem wstępnym;
3)
datę ważności zezwolenia wstępnego.
2.
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, a także sposób jego udostępniania, kierując się potrzebą ujednolicenia systemu zbierania i przetwarzania danych oraz zasadami udostępniania informacji określonymi w art. 21 rozporządzenia nr 1013/2006.
Art. 15. Rejestr instalacji, którym udzielono zezwolenia ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...