• Art. 33. - Kary pieniężn...
  01.03.2024
Obserwuj akt

Art. 33. przemieszcz. odpadów


Kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy przez odbiorcę, wysyłającego lub transportującego odpady

1.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na odbiorcę odpadów, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 5000 do 200 000 zł, jeżeli ten:
1)
więcej niż jeden raz posługiwał się tym samym dokumentem przesyłania;
2)
przyjął większą ilość transportów niż była zgłoszona;
3)
przyjął większą ilość odpadów niż było to określone w zezwoleniu;
4)
nie wypełnił obowiązku potwierdzenia otrzymania odpadów przez prowadzącego instalację odzysku, w terminie 3 dni od ich odbioru;
5)
nie dokonał odzysku lub unieszkodliwienia odpadów lub nie wypełnił obowiązku potwierdzenia dokonania odzysku lub unieszkodliwienia odpadów przez prowadzącego instalację odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie 30 dni od dokonania odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, nie później jednak niż w terminie jednego roku kalendarzowego od dnia otrzymania odpadów;
6)
nie wypełnił obowiązku przechowywania dokumentów związanych ze zgłoszeniem przemieszczania odpadów przez okres 3 lat od daty pierwszej wysyłki.
2.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na zgłaszającego, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 5000 do 200 000 zł, jeżeli ten:
1)
więcej niż jeden raz posługiwał się tym samym dokumentem przesyłania;
2)
dokonał wysyłki większej ilości transportów niż była zgłoszona;
3)
dokonał wysyłki większej ilości odpadów niż było to określone w zezwoleniu;
4)
dokonał wysyłki odpadów bez powiadomienia na trzy dni robocze przed transportem wszystkich zainteresowanych właściwych organów.
3.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na transportującego odpady, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 5000 do 100 000 zł, jeżeli ten:
1)
nie realizował przewozu ustaloną trasą przejazdu;
2)
nie jest wskazany w zezwoleniu jako przewoźnik odpadów;
3)
naruszył warunki dotyczące rodzaju opakowania odpadów;
4)
dokonywał przewozu odpadów bez dołączenia do transportu wszystkich wymaganych dokumentów;
5)
dokonywał przewozu odpadów z niewypełnionym prawidłowo lub niepodpisanym dokumentem przesyłania;
6)
dokonał wymieszania podczas transportu odpadów objętych odrębnymi zgłoszeniami;
7)
dokonywał przewozu odpadów wymienionych w załącznikach III, IIIA oraz IIIB bez informacji wymaganej na podstawie art. 18 rozporządzenia nr 1013/2006 lub gdy informacja nie została dołączona w formacie określonym w załączniku VII do rozporządzenia nr 1013/2006.
Art. 33. Kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy pr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 12
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...