• Art. 31a. - Ochrona praw...
  26.05.2024
Obserwuj akt

Art. 31a. muzea


Ochrona prawna rzeczy ruchomej

1.
Rzecz ruchoma o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczana z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "rzeczą ruchomą" może zostać objęta ochroną prawną, jeżeli:
1)
jej przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej leży w interesie publicznym;
2)
nie znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
jej przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zgodny z prawem;
4)
nie została wywieziona z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezgodnie z prawem;
5)
zorganizowanie wystawy czasowej bez objęcia tej rzeczy ochroną prawną nie byłoby możliwe lub skutkowałoby nieproporcjonalnie wysokimi kosztami jej wystawienia w stosunku do kosztów zorganizowania wystawy;
6)
wystawa czasowa będzie organizowana przez:
a) instytucję kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej lub
b) muzeum niebędące instytucją kultury, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 5b wykaz muzeów ust. 1 – zwane dalej "organizatorem wystawy".
2.
Ochrona prawna rzeczy ruchomej obejmuje okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia jej wwiezienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Ochrona prawna rzeczy ruchomej ustaje:
1)
gdy upłynął okres, w jakim rzecz ruchoma była objęta ochroną prawną, określony w ewidencji, o której mowa w art. 31e ewidencja rzeczy ruchomych objętych ochroną prawną ust. 1;
2)
z dniem wywiezienia rzeczy ruchomej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
jeżeli rzecz ruchoma nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4.
4.
Ochrona prawna rzeczy ruchomej ustaje z mocą od dnia jej wwiezienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy rzecz ruchoma objęta ochroną prawną nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4.
5.
Rzecz ruchoma objęta ochroną prawną nie podlega:
1)
zajęciu w celu zabezpieczenia w postępowaniu cywilnym i administracyjnym;
2)
egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym;
3)
zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym oraz roszczeń o naprawienie szkody w postępowaniu karnym.
Art. 31a. Ochrona prawna rzeczy ruchomej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...