• Art. 33b. - Dorobek zawo...
  15.04.2024

Ustawa o muzeach

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2022.0.385 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

Obserwuj akt

Art. 33b. muzea


Dorobek zawodowy wymagany na stanowisku kustosza

1.
Posiadanie dorobku zawodowego wymaganego na stanowisku kustosza dyplomowanego i kustosza stwierdza minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii komisji kwalifikacyjnej.
2.
Do dorobku zawodowego zalicza się:
1)
autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych;
2)
autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub kierowanie tymi projektami, lub inne formy udziału w tych projektach;
3)
prowadzenie badań naukowych i prac dokumentacyjnych;
4)
uczestnictwo w krajowych lub międzynarodowych programach badawczych;
5)
udział w krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub udział w pracach komitetów organizacyjnych takich konferencji;
6)
otrzymane nagrody i wyróżnienia;
7)
kierowanie projektami organizowanymi we współpracy z innymi instytucjami krajowymi lub zagranicznymi, które realizują zadania związane z działalnością kulturalną;
8)
udział w pracach komitetów redakcyjnych i rad naukowych czasopism;
9)
członkostwo w krajowych lub międzynarodowych organizacjach lub towarzystwach naukowych, muzealnych, konserwatorskich i innych o charakterze twórczym;
10)
osiągnięcia w zakresie dydaktyki, edukacji i upowszechniania wiedzy;
11)
osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zbiorów;
12)
udział w stażach w instytucjach krajowych lub zagranicznych lub kierowanie takimi stażami.
Art. 33b. Dorobek zawodowy wymagany na stanowisku kustosza - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...