• Art. 23c. - Informowanie...
  30.09.2023

Art. 23c. nadzór rynek kap.


Informowanie o wystąpieniu o opinię ministra

1.
O wystąpieniu o opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o której mowa w art. 23b tryb podejmowania decyzji przez Komisję, Komisja informuje Prezesa Narodowego Banku Polskiego, przekazując mu treść tego wystąpienia.
2.
O wystąpieniu z wnioskiem, o którym mowa w art. 23b tryb podejmowania decyzji przez Komisję, oraz o wyrażeniu opinii, o której mowa w tym przepisie, minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje Prezesa Narodowego Banku Polskiego, przekazując mu treść tego wniosku albo tej opinii.
Art. 23c. Informowanie o wystąpieniu o opinię ministra - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...