• Art. 28. - Forma i eleme...
  13.07.2024

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Stan prawny aktualny na dzień: 13.07.2024

Dz.U.2023.0.188 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Art. 28. nadzór rynek kap.


Forma i elementy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

1.
Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli udziela Przewodniczący Komisji w formie pisemnej, wskazując w nim:
1)
podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli;
2)
oznaczenie organu kontroli;
3)
datę i miejsce wystawienia;
4)
imiona, nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolerów będących pracownikami urzędu Komisji;
5)
numery legitymacji służbowych kontrolerów będących pracownikami urzędu Komisji;
6)
firmę (nazwę) kontrolowanego;
7)
miejsce przeprowadzenia kontroli;
8)
przedmiot oraz zakres kontroli;
9)
datę rozpoczęcia kontroli oraz przewidywany czas trwania kontroli;
10)
pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.
1a.
W przypadku przeprowadzania kontroli przez osoby, o których mowa w art. 26 kontrola działalności lub sytuacji finansowej podmiotów, ust. 7, w upoważnieniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się także imię i nazwisko tej osoby oraz numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.
2.
W przypadku konieczności wydłużenia czasu trwania kontroli, zmiany jej przedmiotu lub zakresu albo miejsca jej przeprowadzenia niezwłocznie pisemnie informuje się o tym kontrolowanego.
3.
Zmiany, o których mowa w ust. 2, wymagają odpowiedniej zmiany upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, z wyjątkiem zmiany miejsca przeprowadzenia kontroli w przypadku, o którym mowa w art. 32 zasady prowadzenia kontroli i podejmowania czynności kontrolnych, ust. 3.
4.
Zmiana osób upoważnionych do wykonania kontroli wymaga każdorazowo wydania odrębnego upoważnienia.
Art. 28. Forma i elementy upoważnienia do przeprowadzenia... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...