• Art. 37. - Odpowiednie s...
  25.02.2024

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2023.0.188 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Art. 37. nadzór rynek kap.


Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy dotyczących kontroli oraz blokady rachunków

1.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio:
1)
w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego w stosunku do podmiotu określonego:
a) w art. 5 podmioty podlegające nadzorowi Komisji pkt 1, 2, 4–6c i 8–23, członka rozliczającego oraz klienta świadczącego pośrednie usługi rozliczeniowe – do czasu zaprzestania prowadzenia działalności podlegającej nadzorowi Komisji oraz wykreślenia tego podmiotu z rejestru, do którego wpis uprawnia do prowadzenia działalności podlegającej nadzorowi Komisji,
b) w art. 5 podmioty podlegające nadzorowi Komisji pkt 24 – do czasu zaprzestania prowadzenia działalności podlegającej nadzorowi Komisji;
2)
w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie przez podmiot określony:
a) w art. 5 podmioty podlegające nadzorowi Komisji pkt 1, 2, 4–6c, 8–13 i 15–23 działalności podlegającej nadzorowi Komisji oraz wykreślenia tego podmiotu z rejestru, do którego wpis uprawnia do prowadzenia działalności podlegającej nadzorowi Komisji,
b) w art. 5 podmioty podlegające nadzorowi Komisji pkt 24 i 25 działalności podlegającej nadzorowi Komisji
– do czasu zaprzestania prowadzenia tej działalności.
1a.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio:
1)
w toku postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
2)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
– do osoby trzeciej, której podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powierzył, w granicach upoważnienia wynikającego z właściwych przepisów, wykonywanie niektórych czynności z zakresu podlegającego nadzorowi Komisji – do czasu zaprzestania przez ten podmiot prowadzenia działalności podlegającej nadzorowi Komisji.
2.
(uchylony)
Art. 37. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy dotycząc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...