• Art. 37a. - Wizyta nadzo...
  26.09.2023

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Stan prawny aktualny na dzień: 26.09.2023

Dz.U.2023.0.188 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Art. 37a. nadzór rynek kap.


Wizyta nadzorcza

1.
Upoważnieni pracownicy urzędu Komisji mogą przeprowadzić w domu maklerskim lub podmiocie, o którym mowa w art. 5 podmioty podlegające nadzorowi Komisji pkt 18–20a, wizytę nadzorczą w zakresie niezbędnym do nadzoru ostrożnościowego nad domami maklerskimi.
2.
Wizyta nadzorcza może być także przeprowadzona w przypadku postępowań dotyczących wydania przez Komisję zezwolenia, pozwolenia lub zgody, o których mowa w przepisach rozporządzenia 2019/2033 lub rozporządzenia 575/2013.
3.
Do wizyty nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy art. 27 przedmiot i zakres kontroli, cel czynności kontrolnych ust. 4, art. 28 forma i elementy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, art. 29 przebieg i czas trwania kontroli ust. 2 i 3 oraz art 30-32 i art. 34 podstawy dokonywania ustaleń kontroli.
4.
Czas trwania wizyty nadzorczej nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
5.
Za dzień zakończenia wizyty nadzorczej uważa się dzień, w którym dokonana została ostatnia czynność w siedzibie domu maklerskiego. O zakończeniu wizyty nadzorczej niezwłocznie pisemnie informuje się dom maklerski, w którym przeprowadzana była wizyta nadzorcza.
Art. 37a. Wizyta nadzorcza - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...