• Ustawa o nadzorze ubezpie...
  29.02.2024

Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2019.0.2007 t.j. - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym

Obserwuj akt

(Oznaczenie rozdziału 4 i tytuł - uchylone)

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. poz. 934, z 1998 r. poz. 610, poz. 668 i 1118, z 1999 r. poz. 1256, z 2000 r. poz. 702, z 2001 r. poz. 64 i poz. 1189 oraz z 2002 r. poz. 253, poz. 1271 i poz. 2074) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. poz. 1189 i poz. 1800 oraz z 2002 r. poz. 731 i poz. 804): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 1271 i poz. 2052): (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...