• Ustawa o nadzorze ubezpie...
  29.02.2024

Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2019.0.2007 t.j. - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym

Obserwuj akt

(Oznaczenie rozdziału 5 i tytuł - uchylone)

1.
Przewodniczący Komisji powołany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pełni funkcję do czasu zakończenia kadencji, określonej w ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. poz. 62, z 1997 r. poz. 272, poz. 554, poz. 685, poz. 769 i 770 i poz. 934, z 1998 r. poz. 1015, z 1999 r. poz. 483, poz. 1178 i poz. 1255, z 2000 r. poz. 483, poz. 552, poz. 819, poz. 1193 i poz. 1216, z 2001 r. poz. 424, poz. 961, poz. 1084 i poz. 1189, z 2002 r. poz. 253, poz. 365 i poz. 1271 oraz z 2003 r. poz. 424 i poz. 535).
2.
Powołanie Przewodniczącego Komisji na zasadach określonych w niniejszej ustawie następuje po zakończeniu kadencji, o której mowa w ust. 1.
1.
Rzecznik powołany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pełni funkcję do czasu zakończenia kadencji, określonej w ustawie, o której mowa w art. 34 przepis przejściowy ust. 1.
2.
Powołanie Rzecznika na zasadach określonych w niniejszej ustawie następuje po zakończeniu kadencji, o której mowa w ust. 1.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 16.07.2003 r. - Dz. U. z 2003 r. poz. 1153]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...