• Art. 17. NIK - Przesłanki...
  26.05.2024

Art. 17. NIK


Przesłanki odwołania Prezesa NIK

1.
Sejm odwołuje Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, jeżeli:
1)
zrzekł się on stanowiska;
2)
uzna, że stał się on trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby;
3)
został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa;
3a)
złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu;
4)
Trybunał Stanu orzekł w stosunku do niego zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych.
2.
Do odwołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 14 sposób powołania Prezesa NIK,
Art. 17. Przesłanki odwołania Prezesa NIK - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...