• Art. 23. NIK - Zadania Ko...
  23.04.2024

Art. 23. NIK


Zadania Kolegium NIK

1.
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli zatwierdza:
1)
analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej;
2)
sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w roku ubiegłym.
2.
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli uchwala:
1)
opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów;
2)
wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne;
3)
wystąpienia zawierające wynikające z kontroli zarzuty, dotyczące działalności osób wchodzących w skład Rady Ministrów, kierujących urzędami centralnymi, Prezesa Narodowego Banku Polskiego i osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 4 ustawowe kryteria kontroli, ust. 1;
4)
projekt statutu Najwyższej Izby Kontroli;
5)
projekt budżetu Najwyższej Izby Kontroli;
6)
roczny plan pracy Najwyższej Izby Kontroli.
3.
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli opiniuje:
1)
wniesione przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli programy kontroli i informacje o wynikach szczególnie ważnych kontroli;
2)
inne sprawy wniesione przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli albo przedstawione przez co najmniej 1/3 członków Kolegium.
4.
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli rozpatruje również zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych, o których mowa w art. 54 zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, ust. 3.
Art. 23. Zadania Kolegium NIK - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...