• Art. 35b. - Protokół z p...
  15.04.2024

Art. 35b. NIK


Protokół z przeprowadzenia czynności dowodowej

1.
Kontroler sporządza protokół z przeprowadzenia czynności dowodowej, gdy ustawa tak stanowi. W innych przypadkach kontroler może sporządzić notatkę służbową albo wydruk potwierdzający przekazanie informacji w formie elektronicznej.
2.
Protokół powinien zawierać:
1)
oznaczenie czynności, czasu i miejsca jej przeprowadzania oraz osób w niej uczestniczących;
2)
opis przebiegu czynności wraz z oświadczeniami i wnioskami osób w niej uczestniczących;
3)
opis innych istotnych okoliczności dotyczących przebiegu czynności.
3.
Protokół oraz każdą jego stronę podpisują wszystkie osoby biorące udział w czynności dowodowej. Przed podpisaniem protokołu kontroler daje go do przeczytania osobom biorącym udział w czynności dowodowej lub odczytuje go, czyniąc o tym wzmiankę.
4.
Osoby biorące udział w czynności dowodowej, przed podpisaniem protokołu mogą żądać sprostowania jego treści i zamieszczenia w nim informacji dotyczących ich praw lub interesów.
5.
Skreślenia lub uzupełnienia poczynione w protokole wymagają omówienia podpisanego przez osoby uczestniczące w czynności.
6.
W razie niemożliwości lub odmowy podpisania protokołu należy uczynić o tym wzmiankę, podając przyczyny braku podpisu.
7.
Jeżeli zeznania, wyjaśnienia lub oświadczenia są składane do protokołu przez osobę niewładającą językiem polskim do udziału w czynności dowodowej należy wezwać tłumacza, który przekłada treść zeznania, wyjaśnienia lub oświadczenia na język polski oraz podpisuje protokół. Do tłumacza stosuje się odpowiednio przepisy art. 49 powołanie biegłego lub specjalisty, ust. 4-6 i art. 50 zwrot kosztów stawiennictwa świadka oraz wynagrodzenia biegłego i specjalisty, ust. 2 dotyczące specjalistów.
Art. 35b. Protokół z przeprowadzenia czynności dowodowej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...