• Art. 7. NIK - Informacje ...
  15.04.2024

Art. 7. NIK


Informacje NIK przedkładane Sejmowi

1.
Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi:
1)
analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej;
2)
opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów;
3)
informacje o wynikach kontroli zleconych przez Sejm lub jego organy;
4)
informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz innych ważniejszych kontroli;
5)
wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne;
6)
wystąpienia zawierające wynikające z kontroli zarzuty, dotyczące działalności osób wchodzących w skład Rady Ministrów, kierujących urzędami centralnymi, Prezesa Narodowego Banku Polskiego i osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 4 ustawowe kryteria kontroli ust. 1;
6a)
analizę wykorzystania wynikających z kontroli wniosków dotyczących stanowienia lub stosowania prawa.
7)
(uchylony)
1a.
Najwyższa Izba Kontroli przedstawia Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
2.
Tryb wykonywania przez Najwyższą Izbę Kontroli obowiązków wobec Sejmu i jego organów określa regulamin Sejmu.
Art. 7. Informacje NIK przedkładane Sejmowi - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...