• Art. 76. NIK - Ocena kwal...
  14.04.2024

Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2022.0.623 t.j. - Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

Art. 76. NIK


Ocena kwalifikacyjna kontrolera

1.
Mianowany kontroler podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym nie rzadziej niż raz na 3 lata.
2.
Oceny kwalifikacyjnej dokonuje na piśmie przełożony mianowanego kontrolera; ocenę kwalifikacyjną przełożony doręcza kontrolerowi za potwierdzeniem odbioru.
3.
Ocena kwalifikacyjna wymaga pisemnego uzasadnienia.
4.
Przedmiotem oceny kwalifikacyjnej jest sposób wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 71 obowiązki kontrolera, w okresie, którego dotyczy ocena.
5.
Przedmiotem oceny kwalifikacyjnej kontrolerów, o których mowa w art. 66a kontrolerzy pkt 1 i 2, jest dodatkowo ocena ich przydatności do pracy na zajmowanym stanowisku.
6.
Od okresowych ocen kwalifikacyjnych zwolnieni są mianowani kontrolerzy:
1)
w okresie wypowiedzenia stosunku pracy;
2)
którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku i stażu pracy wymaganych do nabycia prawa do emerytury.
7.
W przypadku otrzymania przez mianowanego kontrolera negatywnej oceny kwalifikacyjnej, ponowną ocenę przeprowadza się nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 12 miesięcy od dnia doręczenia, o którym mowa w ust. 2.
Art. 76. Ocena kwalifikacyjna kontrolera - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...