• Art. 91a. - Przesłanki w...
  18.04.2024

Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2022.0.623 t.j. - Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

Art. 91a. NIK


Przesłanki wygaśnięcia stosunku pracy z mianowanym kontrolerem

1.
Stosunek pracy z mianowanym kontrolerem wygasa wskutek:
1)
śmierci;
2)
zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
3)
upływu 3 miesięcy nieobecności w pracy z powodu tymczasowego aresztowania albo odbywania kary pozbawienia wolności;
4)
uprawomocnienia się wyroku skazującego za przestępstwo umyślne;
5)
uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o ukaraniu karą dyscyplinarną wydalenia z pracy w Najwyższej Izbie Kontroli;
6)
wyboru na posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego lub radnego.
2.
W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z powodu tymczasowego aresztowania stosuje się odpowiednio art. 66 wygaśnięcie umowy w razie tymczasowego aresztowania pracownika, § 2 i 3 Kodeksu pracy.
3.
Wygaśnięcie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2-5, stwierdza Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
Art. 91a. Przesłanki wygaśnięcia stosunku pracy z mianowa... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...