• Art. 97o. - Dołączenie o...
  28.05.2024

Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2022.0.623 t.j. - Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

Art. 97o. NIK


Dołączenie orzeczenia do akt osobowych

1.
Odpis prawomocnego orzeczenia dołącza się do akt osobowych ukaranego.
2.
Kary dyscyplinarne określone w art. 97a odpowiedzialność dyscyplinarna, kary dyscyplinarne, ust. 2 pkt 1-4 ulegają zatarciu po upływie 3 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu. Na wniosek ukaranego Prezes Najwyższej Izby Kontroli może zarządzić skrócenie tego okresu do 2 lat.
3.
Jeżeli w okresie przed zatarciem kary dyscyplinarnej mianowany kontroler, o którym mowa w art. 97a odpowiedzialność dyscyplinarna, kary dyscyplinarne, ust. 1, zostanie ponownie ukarany dyscyplinarnie, termin 3 lat, o którym mowa w ust. 2, liczy się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ponownym ukaraniu.
4.
W przypadku orzeczenia kary dyscyplinarnej określonej w art. 97a odpowiedzialność dyscyplinarna, kary dyscyplinarne, ust. 2 pkt 5 ukarany, po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu, może wystąpić do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o zatarcie kary.
5.
W wypadku zatarcia kary dyscyplinarnej, odpis orzeczenia dołączony do akt osobowych mianowanego kontrolera podlega zniszczeniu.
Art. 97o. Dołączenie orzeczenia do akt osobowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...