• Ustawa o Najwyższej Izbie...
  23.04.2024

Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2022.0.623 t.j. - Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

Rozdział 5. Przepisy karne

Kto osobie uprawnionej do kontroli, o której mowa w niniejszej ustawie, lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności przez nieprzedstawienie do kontroli dokumentów lub materiałów, nieinformuje bądź niezgodnie z prawdą informuje o wykonaniu wniosków pokontrolnych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...