• Ustawa o Narodowym Banku ...
  02.03.2024

Ustawa o Narodowym Banku Polskim

Stan prawny aktualny na dzień: 02.03.2024

Dz.U.2022.0.2025 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim

Rozdział 7. Prowadzenie rachunków bankowych

1.
NBP prowadzi rachunki:
1)
banków;
2)
budżetu państwa;
3)
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
3a)
Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej;
3b)
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
4)
innych osób prawnych, za zgodą Prezesa NBP.
2.
Zarząd NBP określa, w drodze uchwały, warunki otwierania i prowadzenia rachunków banków.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...