• Art. 1. - Narodowe Centr...
  29.03.2023

Ustawa o Narodowym Centrum Nauki

Stan prawny aktualny na dzień: 29.03.2023

Dz.U.2023.0.153 t.j. - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

Obserwuj akt

Art. 1. Nar. Centrum Nauki


Narodowe Centrum Nauki

1.
Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej "Centrum".
2.
Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych.
3.
Siedzibą Centrum jest miasto Kraków.
4.
Centrum działa na podstawie ustawy oraz statutu.
5.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, nadaje Centrum statut, w którym określi:
1)
szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Centrum,
2)
organizację Biura Centrum,
3)
wartość majątku, powyżej której rozporządzanie majątkiem Centrum przez Dyrektora Centrum wymaga zgody Rady Centrum
- mając na względzie sprawne wykonywanie zadań przez Centrum.
Art. 1. Narodowe Centrum Nauki - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...