• Art. 12. - Zespół Identy...
  29.03.2023
Obserwuj akt

Art. 12. Nar. Centrum Nauki


Zespół Identyfikujący Członków Rady

1.
W celu wskazania kandydatów na członków Rady Minister powołuje na okres 4 lat Zespół Identyfikujący Członków Rady, zwany dalej "Zespołem Identyfikującym".
2.
Zespół Identyfikujący składa się z przewodniczącego, którego wskazuje Minister, i czterech członków.
3.
W skład Zespołu Identyfikującego mogą być powołane osoby:
1)
o uznanym światowym dorobku naukowym;
2)
aktywne zawodowo i prowadzące badania naukowe;
3)
reprezentujące różne dziedziny nauki i środowiska naukowe;
4)
niepozostające w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin;
5)
niepozostające z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki.
Art. 12. Zespół Identyfikujący Członków Rady - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...