• Art. 18. - Zadania Rady ...
  02.04.2023
Obserwuj akt

Art. 18. Nar. Centrum Nauki


Zadania Rady Centrum

Do zadań Rady należy:
1)
określanie maksymalnie trzydziestu dyscyplin lub grup dyscyplin, w ramach których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych;
2)
określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodnych ze strategią rozwoju kraju;
3)
ustalanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin;
4)
określanie tematyki projektów badawczych i warunków przeprowadzania konkursów na ich realizację;
5)
ogłaszanie konkursów na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
6)
ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Dyrektora, jego zastępców oraz Koordynatorów Dyscyplin;
7)
wybór spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach oraz wybór Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę merytoryczną związaną z rozliczeniem przyznanych środków;
8)
powołanie Komisji Odwoławczej, złożonej z członków Rady, w celu rozpatrywania odwołań od decyzji Dyrektora w sprawach określonych w art. 33 tryb rozstrzygania w sprawie przyznania środków na badania zakwalifikowane w konkursach ust. 2;
9)
powoływanie, na wniosek Dyrektora, zewnętrznego audytora do oceny pracy Zespołów Ekspertów lub Koordynatorów Dyscyplin;
10)
opiniowanie rocznych planów i sprawozdań, o których mowa w art. 11 zadania Dyrektora Centrum ust. 5 i 6;
11)
zatwierdzanie rocznych planów i sprawozdań, o których mowa w art. 11 zadania Dyrektora Centrum ust. 7;
12)
wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Dyrektora majątkiem Centrum powyżej wartości określonej w statucie;
13)
wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustawy.
Art. 18. Zadania Rady Centrum - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...