• Art. 22. - Zespoły Ekspe...
  24.05.2024
Obserwuj akt

Art. 22. Nar. Centrum Nauki


Zespoły Ekspertów

1.
Dyrektor, na wniosek Rady, powołuje Zespoły Ekspertów, o których mowa w art. 18 zadania Rady Centrum pkt 7, w celu dokonywania ocen wniosków złożonych w konkursach i przygotowywania na tej podstawie list rankingowych oraz dokonywania ocen merytorycznych związanych z rozliczeniem przyznanych środków.
2.
Dyrektor może wyznaczyć ekspertów zewnętrznych, w tym ekspertów zagranicznych, do dokonywania ocen, o których mowa w ust. 1.
3.
Dyrektor może powierzyć ekspertom, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonywanie innych ocen związanych z realizacją zadań Centrum.
4.
Eksperci, otrzymują wynagrodzenie za prace związane z dokonywaniem ocen, o których mowa w ust. 1–3. Wysokość wynagrodzenia ustala Dyrektor.
5.
Do ekspertów stosuje się przepis art. 13 wynagrodzenie i inne należności przewodniczącego i członków Zespołu Identyfikującego ust. 2.
Art. 22. Zespoły Ekspertów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...