• Art. 24. - Zadania Koord...
  30.05.2024
Obserwuj akt

Art. 24. Nar. Centrum Nauki


Zadania Koordynatorów Dyscyplin

1.
Do zadań Koordynatorów Dyscyplin należy:
1)
organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 zadania Centrum Nauki, ust. 2;
2)
organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach;
3)
upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach;
4)
analiza złożonych wniosków pod względem formalnym;
5)
ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów;
6)
przedkładanie Dyrektorowi do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów;
7)
realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora.
2.
W szczególnych przypadkach Koordynator Dyscyplin, po zasięgnięciu opinii Zespołu Ekspertów, może dokonać zmian kolejności projektów badawczych na liście rankingowej. Koordynator Dyscyplin przedkłada Dyrektorowi do zatwierdzenia zmienioną listę rankingową wraz z pisemnym uzasadnieniem.
Art. 24. Zadania Koordynatorów Dyscyplin - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...