• Art. 32. - Wyłączenie ek...
  28.05.2024
Obserwuj akt

Art. 32. Nar. Centrum Nauki


Wyłączenie eksperta z postępowania w sprawie oceny wniosków

1.
Eksperta wyłącza się z postępowania w sprawie oceny wniosków w sytuacji zagrożenia konfliktem interesów, a w szczególności pozostawania z wnioskodawcą w:
1)
związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie;
2)
innym stosunku prawnym, który może mieć wpływ na jego prawa i obowiązki.
2.
Koordynator Dyscyplin wyłącza eksperta z postępowania w sprawie oceny wniosków w sytuacji uzasadnionego podejrzenia stronniczego działania.
3.
Opinii przygotowanej przez eksperta, który został wyłączony z postępowania w sprawie oceny wniosków, nie uwzględnia się.
4.
Rada może powołać nowego eksperta na miejsce eksperta, który został wyłączony z postępowania w sprawie oceny wniosków.
5.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do Koordynatora Dyscyplin przy wykonywaniu przez niego czynności, o której mowa w art. 24 zadania Koordynatorów Dyscyplin, ust. 2. Wyłączenia Koordynatora Dyscyplin dokonuje Dyrektor.
6.
W przypadku wyłączenia, o którym mowa w ust. 5, Koordynator Dyscyplin przedstawia Dyrektorowi do zatwierdzenia listę rankingową sporządzoną przez Zespół Ekspertów.
Art. 32. Wyłączenie eksperta z postępowania w sprawie oce... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...