• Art. 33. - Tryb rozstrzy...
  28.02.2024
Obserwuj akt

Art. 33. Nar. Centrum Nauki


Tryb rozstrzygania w sprawie przyznania środków na badania zakwalifikowane w konkursach

1.
Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania środków finansowych na badania zakwalifikowane do finansowania w drodze konkursów, o których mowa w art. 20 zadania Centrum Nauki ust. 2, są podejmowane przez Dyrektora w drodze decyzji w terminie 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków.
2.
W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej Rady w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Dyrektora.
3.
Komisja Odwoławcza Rady rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
4.
Jeżeli przepisy ustawy albo przepisy odrębne nie stanowią inaczej, do postępowań w sprawie przyznania środków finansowych na badania zakwalifikowane do finansowania w drodze konkursów, o których mowa w art. 20 zadania Centrum Nauki ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185), z wyłączeniem art. 10 zasada czynnego udziału stron w postępowaniu, art. 13 zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych, art. 14 zasada pisemności załatwiania spraw, art. 28 definicja strony, art. 31 uprawnienia organizacji społecznych, art. 56 zwrot kosztów stawiennictwa, art. 61 wszczęcie postępowania administracyjnego § 4, art. 63 wnoszenie pism, art. 64 braki formalne podania, art 75‒103, art. 107 , art 114‒122 oraz art. 123 postanowienia w toku postępowania.
5.
Na decyzję Komisji Odwoławczej Rady przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Art. 33. Tryb rozstrzygania w sprawie przyznania środków ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...