• Art. 38. - źródła przych...
  20.06.2024
Obserwuj akt

Art. 38. Nar. Centrum Nauki


źródła przychodów Centrum Nauki

1.
Przychodami Centrum są:
1)
dotacja celowa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 20 zadania Centrum Nauki, przekazywana na wniosek Dyrektora;
2)
dotacja podmiotowa na pokrycie bieżących kosztów zarządzania wykonywanymi przez Centrum zadaniami, o których mowa w pkt 1, przekazywana na wniosek Dyrektora;
3)
dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.
2.
Przychodami Centrum mogą być środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w szczególności:
1)
środki przekazane przez krajowe i zagraniczne podmioty finansujące programy badawcze;
2)
odsetki od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
3)
zapisy i darowizny.
3.
Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 Centrum może, po uregulowaniu należności podatkowych, wykorzystywać na finansowanie zadań, o których mowa w art. 20 zadania Centrum Nauki ust. 1 pkt 1 i 2. Środki niewykorzystane w danym roku nie podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
Art. 38. źródła przychodów Centrum Nauki - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...