• Art. 4. - Konkurs na sta...
  29.03.2023
Obserwuj akt

Art. 4. Nar. Centrum Nauki


Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum

1.
Rada przeprowadza konkurs na stanowisko Dyrektora.
2.
Rada ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora:
1)
co najmniej na 6 tygodni przed upływem kadencji Dyrektora;
2)
niezwłocznie - w przypadku odwołania albo śmierci Dyrektora.
3.
Informację o ogłoszeniu konkursu Rada przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej „Ministrem”.
4.
Kandydatem na stanowisko Dyrektora może być osoba, która:
1)
korzysta z pełni praw publicznych;
2)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
3)
posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze naukowym lub badawczo-rozwojowym;
4)
posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
5)
posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się;
6)
w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 pojęcie organów bezpieczeństwa państwa ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 oraz z 2022 r. poz. 1459 i 1512), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.
5.
W przypadku niewyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora, Rada przeprowadza nowy konkurs.
6.
Minister, na wniosek Rady, powołuje Dyrektora wyłonionego w drodze konkursu.
Art. 4. Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...