• Art. 43. - Nadzór nad dz...
  29.03.2023
Obserwuj akt

Art. 43. Nar. Centrum Nauki


Nadzór nad działalnością Centrum

1.
Minister sprawuje nadzór nad działalnością Centrum pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości.
2.
W ramach nadzoru Minister:
1)
dokonuje kontroli, o której mowa w art. 427 uprawnienia nadzorcze ministra ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2)
zatwierdza projekt rocznego planu finansowego Centrum i planu finansowego w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na 2 kolejne lata;
3)
zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Centrum;
4)
przyjmuje sprawozdanie z działalności Centrum przedstawione przez Dyrektora;
5)
dokonuje oceny działalności Centrum na podstawie sprawozdania, o którym mowa w pkt 4;
6)
może żądać wglądu do wszystkich dokumentów Centrum.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, Dyrektor przedkłada Ministrowi żądaną dokumentację nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.
Art. 43. Nadzór nad działalnością Centrum - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...