• Art. 9. - Przesłanki odw...
  29.03.2023
Obserwuj akt

Art. 9. Nar. Centrum Nauki


Przesłanki odwołanie Dyrektora lub zastępcy Dyrektora Centrum

1.
Minister odwołuje Dyrektora w przypadku:
1)
złożenia rezygnacji;
2)
utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy;
3)
zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 4 konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum ust. 4 pkt 1 i 2;
4)
działania niezgodnego z prawem lub zasadami rzetelności i gospodarności;
5)
niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum lub jego nieprzedstawienia w terminie określonym w art. 11 zadania Dyrektora Centrum ust. 6;
6)
nieprzeprowadzenia audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 43a audyt z działalności Centrum.
2.
Dyrektor odwołuje zastępcę Dyrektora w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-4.
Art. 9. Przesłanki odwołanie Dyrektora lub zastępcy Dyrek... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...