• Ustawa o Narodowym Centru...
  15.04.2024

Ustawa o Narodowym Centrum Nauki

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2023.0.153 t.j. - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

Obserwuj akt

Rozdział 6. Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. poz. 620 i 1036 oraz z 2012 r. poz. 756).


----------
[Ustawa została ogłoszona 04.06.2010 r. - Dz.U. z 2010 r. poz. 617]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...