• Art. 18a. - Wymogi wobec...
  02.03.2024

Art. 18a. archiwa


Wymogi wobec kandydata na Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

1.
Stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych może zajmować osoba, która:
1)
jest obywatelem polskim;
2)
korzysta z pełni praw publicznych;
3)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
posiada kompetencje kierownicze.
2.
Osoba, o której mowa w ust. 1, powinna ponadto posiadać:
1)
tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych lub archiwach państwowych lub
2)
stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk związanych z działalnością archiwów, lub
3)
tytuł naukowy w zakresie nauk związanych z działalnością archiwów.
Art. 18a. Wymogi wobec kandydata na Naczelnego Dyrektora ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...