• Art. 44. - Materiały arc...
  07.12.2023

Art. 44. archiwa


Materiały archiwalne niepaństwowych jednostek organizacyjnych po ustaniu działalności jednostek

1.
Z chwilą trwałego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 42 ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny, jej materiały archiwalne stają się własnością Państwa, wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego i podlegają przekazaniu do właściwej jednostki państwowej sieci archiwalnej wskazanej decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
1a.
Jeżeli ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowanie, udostępnianie lub zabezpieczenie materiałów archiwalnych, o których mowa w art. 42 ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny, było realizowane na zasadach określonych w art. 43a delegowanie realizacji zadań w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi, materiały te:
1)
z dniem wszczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości jednostki organizacyjnej przechowującej je stają się własnością Państwa i wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego;
2)
podlegają przekazaniu do archiwum państwowego wskazanego decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych niezwłocznie po wszczęciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 1.
2.
Materiały archiwalne, o których mowa w art. 42 ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny, mogą stać się własnością Państwa, z następstwami określonymi w ust. 1, decyzją właściwych organów niepaństwowych jednostek organizacyjnych.
3.
Materiały archiwalne, o których mowa w art. 42 ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny, mogą być przekazywane w depozyt archiwom państwowym.
4.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w drodze rozporządzenia, określi warunki i tryb przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych, o których mowa w art. 42 ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny, w przypadkach określonych w ust. 1–3, uwzględniając wartość historyczną dokumentacji, stan jej uporządkowania i zewidencjonowania oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
Art. 44. Materiały archiwalne niepaństwowych jednostek or... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...