• Art. 54. - Odpowiedzialn...
  30.09.2023

Art. 54. archiwa


Odpowiedzialność karna za zbycie lub pomoc w zbyciu lub nabyciu materiałów z narodowego zasobu archiwalnego

1.
Kto zbywa, pomaga w zbyciu lub nabyciu materiałów archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego, jeżeli wiedział, że nabywca chce je wywieźć za granicę bez zezwolenia,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2.
Jeżeli sprawca działał nieumyślnie,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Art. 54. Odpowiedzialność karna za zbycie lub pomoc w zby... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...