• Art. 32. - Decyzja w spr...
  30.05.2023

Ustawa o nasiennictwie

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2023

Dz.U.2021.0.129 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

Obserwuj akt

Art. 32. nasienn.


Decyzja w sprawie wpisu odmiany regionalnej albo odmiany amatorskiej do krajowego rejestru

1.
Decyzję w sprawie wpisu odmiany regionalnej albo odmiany amatorskiej do krajowego rejestru dyrektor Centralnego Ośrodka:
1)
wydaje po przeprowadzeniu badań OWT;
2)
może wydać bez przeprowadzenia badań OWT, jeżeli do wniosku o wpis do krajowego rejestru zostały dołączone badania i informacje, o których mowa w art. 30 wniosek o wpis do krajowego rejestru odmiany regionalnej lub amatorskiej ust. 4, jeżeli:
a) odmiana regionalna spełnia warunki określone w art. 28 warunki wpisu do krajowego rejestru odmiany regionalnej ust. 1,
b) odmiana amatorska spełnia warunki określone w art. 28 warunki wpisu do krajowego rejestru odmiany regionalnej ust. 2.
2.
Dyrektor Centralnego Ośrodka odmawia, w drodze decyzji, wpisu odmiany regionalnej do krajowego rejestru, jeżeli:
1)
odmiana regionalna nie spełnia warunków, o których mowa w art. 28 warunki wpisu do krajowego rejestru odmiany regionalnej ust. 1, lub
2)
zachowujący odmianę nie uiścił opłaty za badania OWT; do opłaty za badania OWT stosuje się art. 24 opłaty związane z wpisem i utrzymaniem odmiany w krajowym rejestrze ust. 1.
3.
Dyrektor Centralnego Ośrodka odmawia, w drodze decyzji, wpisu odmiany amatorskiej do krajowego rejestru, jeżeli:
1)
odmiana amatorska nie spełnia warunków, o których mowa w art. 28 warunki wpisu do krajowego rejestru odmiany regionalnej ust. 2, lub
2)
zachowujący odmianę nie uiścił opłaty za badania OWT; do opłaty za badania OWT stosuje się art. 24 opłaty związane z wpisem i utrzymaniem odmiany w krajowym rejestrze ust. 1.
4.
Do wpisu odmiany regionalnej i odmiany amatorskiej do krajowego rejestru, przedłużenia jej wpisu w krajowym rejestrze oraz skreślenia jej z krajowego rejestru przez dyrektora Centralnego Ośrodka przepisy art. 20 okresy wpisu odmiany do krajowego rejestru ust. 1 pkt 2, ust. 2–7 oraz art. 25 skreślenie odmiany z krajowego rejestru ust. 1–5 stosuje się odpowiednio.
5.
Od decyzji w sprawie:
1)
wpisu odmiany regionalnej i odmiany amatorskiej do krajowego rejestru,
2)
skreślenia odmiany regionalnej i odmiany amatorskiej z krajowego rejestru,
3)
przedłużenia okresu wpisu odmiany regionalnej i odmiany amatorskiej w krajowym rejestrze
- zachowującemu odmianę przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.
6.
W przypadku odmian regionalnych i odmian amatorskich nie pobiera się opłat za czynności, o których mowa w art. 24 opłaty związane z wpisem i utrzymaniem odmiany w krajowym rejestrze ust. 1 i 2.
Art. 32. Decyzja w sprawie wpisu odmiany regionalnej albo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...