• Art. 53. - Obowiązki zac...
  21.05.2024
Obserwuj akt

Art. 53. nasienn.


Obowiązki zachowującego odmiany regionalne roślin

1.
Zachowujący odmianę dokonuje oceny polowej i oceny laboratoryjnej materiału siewnego;
1)
odmian regionalnych roślin rolniczych własnych odmian - w celu uznania go za materiał siewny spełniający wymagania określone dla kategorii kwalifikowany;
2)
odmian regionalnych roślin warzywnych własnych odmian - w celu uznania go za materiał siewny kategorii kwalifikowany lub kategorii standard;
3)
odmian amatorskich własnych odmian - w celu uznania go za materiał siewny kategorii standard.
2.
Zachowujący odmianę pobiera próby do:
1)
oceny laboratoryjnej materiału siewnego odmian regionalnych i odmian amatorskich;
2)
oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka odmian regionalnych.
3.
Zachowujący odmianę składa wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę zachowującego odmianę, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania zachowującego odmianę - w przypadku gdy zachowującym odmianę jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wykaz prowadzonych plantacji nasiennych odmian regionalnych, który zawiera informacje określone w art. 36 ocena polowa materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych ust. 7 pkt 2-4, 7 i 9.
4.
Wykaz, o którym mowa w ust. 3, składa się w terminie określonym dla składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego.
Art. 53. Obowiązki zachowującego odmiany regionalne roślin - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...