• Ustawa o nasiennictwie
  15.07.2024

Ustawa o nasiennictwie

Stan prawny aktualny na dzień: 15.07.2024

Dz.U.2021.0.129 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

Obserwuj akt

TYTUŁ VIA. DOTACJE DO BADAŃ PODSTAWOWYCH W HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWIE

1.
Koszty wykonywania zadań na rzecz hodowli roślin i nasiennictwa w zakresie postępu biologicznego w rolnictwie mogą być dofinansowywane z budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, w formie dotacji przedmiotowych dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.
2.
Dotację, o której mowa w ust. 1, udziela, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw rolnictwa.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...