• Ustawa o nasiennictwie
  23.05.2024

Ustawa o nasiennictwie

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2021.0.129 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

Obserwuj akt

TYTUŁ VII. PRZYWÓZ MATERIAŁU SIEWNEGO Z PAŃSTW TRZECICH

Z państw trzecich może być przywożony wyłącznie materiał siewny dopuszczony do obrotu.
Prowadzący obrót materiałem siewnym lub dostawca, który przywiózł z państw trzecich materiał siewny, w terminie 3 dni od dnia odprawy celnej, informuje wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę prowadzącego obrót lub dostawcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania prowadzącego obrót lub dostawcy - w przypadku gdy prowadzącym obrót jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, o ilości i rodzaju przywiezionego materiału siewnego oraz przedstawia dokumenty dotyczące wytwarzania i jakości tego materiału.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...