• Art. 30b. - Warunki wyna...
  21.03.2023

Art. 30b. popier.. budown.mies


Warunki wynajmowania lokali wybudowanych przy wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, kredytu z BGK lub finansowania zwrotnego

1.
Lokal mieszkalny wybudowany przy wykorzystaniu finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 5 przychody kasy mieszkaniowej ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, nie może być wynajęty przez SIM podmiotowi, o którym mowa w art. 30a wynajęcie lokalu powiatowi, gminie lub organizacji ust. 3.
2.
Lokal mieszkalny wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego może być wynajęty przez SIM podmiotowi, o którym mowa w art. 30a wynajęcie lokalu powiatowi, gminie lub organizacji ust. 3, jeżeli:
1)
łączna liczba takich lokali mieszkalnych wynajmowanych przez SIM takim podmiotom nie przekracza 10% wszystkich lokali wybudowanych przez tę SIM z wykorzystaniem tego kredytu lub tego finansowania;
2)
podmiot ten jest stroną zawartej z SIM umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tego lokalu albo staje się stroną takiej umowy z dniem zawarcia umowy najmu tego lokalu.
3.
W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 30a wynajęcie lokalu powiatowi, gminie lub organizacji ust. 3, zobowiąże się do udostępniania lokalu mieszkalnego wyłącznie pracownikom spełniającym warunek, o którym mowa w art. 30 wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobów SIM ust. 1 pkt 2, przepisu ust. 2 pkt 1 nie stosuje się.
Art. 30b. Warunki wynajmowania lokali wybudowanych przy w... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...