• Art. 33pa. - Umorzenie u...
  29.03.2023

Art. 33pa. popier.. budown.mies


Umorzenie udziałów lub akcji SIM objętych z wykorzystaniem finansowego wsparcia

1.
W przypadku:
1)
niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w art. 33p udziały lub akcje SIM z wykorzystaniem wsparcia jako rekompensata za świadczenie usługi publicznej ust. 2, lub
2)
nierozpoczęcia przez SIM realizacji usługi publicznej, o której mowa w art. 33p udziały lub akcje SIM z wykorzystaniem wsparcia jako rekompensata za świadczenie usługi publicznej ust. 1, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 33p udziały lub akcje SIM z wykorzystaniem wsparcia jako rekompensata za świadczenie usługi publicznej ust. 2, lub
3)
niedotrzymania określonego w umowie, o której mowa w art. 33p udziały lub akcje SIM z wykorzystaniem wsparcia jako rekompensata za świadczenie usługi publicznej ust. 2, terminu rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego lub innego przedsięwzięcia służącego realizacji usługi publicznej, o której mowa w art. 33p udziały lub akcje SIM z wykorzystaniem wsparcia jako rekompensata za świadczenie usługi publicznej ust. 1
– gmina występuje o umorzenie udziałów lub akcji SIM objętych z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
2.
Uzyskane przez gminę w związku z umorzeniem udziałów lub akcji na podstawie:
1)
ust. 1 pkt 1 środki podlegają zwrotowi, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania do dnia ich zwrotu, na rachunek Funduszu, a w przypadku jego zlikwidowania – na rachunek Funduszu Dopłat;
2)
ust. 1 pkt 2 i 3 środki podlegają:
a) zwrotowi, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania do dnia ich zwrotu, na rachunek Funduszu, a w przypadku jego zlikwidowania – na rachunek Funduszu Dopłat albo
b) przeznaczeniu, w terminie 3 lat od dnia ich uzyskania, na realizację przez tę gminę przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.
3.
Uzyskane środki gmina gromadzi na rachunku, o którym mowa w art. 7c ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, do dnia:
1)
zwrotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 albo ust. 2 pkt 2 lit. a, albo
2)
przeznaczenia zgodnie z ust. 2 pkt 2 lit. b.
4.
O umorzeniu udziałów lub akcji na podstawie ust. 1 oraz przeznaczeniu uzyskanych w związku z tym umorzeniem środków zgodnie z ust. 2 pkt 2 lit. b gmina informuje ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministra, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, w terminie 3 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
5.
Tryb i sposób umarzania udziałów lub akcji objętych z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, określa umowa albo statut SIM.”;
Art. 33pa. Umorzenie udziałów lub akcji SIM objętych z wy... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...