• Art. 33qa. - Dochodzenie...
  21.03.2023

Art. 33qa. popier.. budown.mies


Dochodzenie od gminy roszczeń z tytułu niezrealizowania działania lub niedopełnienia obowiązków

1.
Do dochodzenia od gminy roszczeń z tytułu:
1)
niezrealizowania działania, w związku z którym udzielono wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,
2)
niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy określającej rodzaj, okres realizacji i planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi publicznej, o której mowa w art. 33p udziały lub akcje SIM z wykorzystaniem wsparcia jako rekompensata za świadczenie usługi publicznej ust. 1,
3)
niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 33pa umorzenie udziałów lub akcji SIM objętych z wykorzystaniem finansowego wsparcia ust. 2
‒ właściwy jest minister, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
2.
Minister, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, może zlecić Prezesowi KZN wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, minister, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zawiera z KZN umowę określającą w szczególności:
1)
okres obowiązywania umowy;
2)
obowiązki sprawozdawcze;
3)
przyczyny i warunki rozwiązania umowy;
4)
szczegółowe obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych;
5)
warunki wynagrodzenia KZN z tytułu pokrycia kosztów odzyskania środków;
6)
zakres odpowiedzialności KZN z tytułu wykonywania umowy;
7)
sposób kontroli wykonania umowy.
4.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, jest pokrywane ze środków Funduszu, a w przypadku jego zlikwidowania – ze środków Funduszu Dopłat.
Art. 33qa. Dochodzenie od gminy roszczeń z tytułu niezrea... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...