• Art. 15. normalizacja - P...
  18.09.2021

Ustawa o normalizacji

Stan prawny aktualny na dzień: 18.09.2021

Dz.U.2015.0.1483 t.j. - Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji

Art. 15. normalizacja


Prezes PKN

1.
PKN kieruje Prezes PKN, zwany dalej "Prezesem".
2.
Do zadań Prezesa należy w szczególności:
1)
powoływanie i odwoływanie komitetów technicznych;
2)
zatwierdzanie i wycofywanie, w imieniu PKN, Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych na wniosek komitetów technicznych, z uwzględnieniem zasad normalizacji krajowej wymienionych w art. 4 zasady normalizacji krajowej,
3)
podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działalności PKN;
4)
wydawanie przepisów wewnętrznych PKN;
5)
współpraca z Radą Normalizacyjną, w tym zasięganie opinii Rady w sprawach, o których mowa w art. 18 Rada Normalizacyjna, ust. 4;
6)
składanie rocznych sprawozdań z działalności PKN Radzie Normalizacyjnej i Prezesowi Rady Ministrów w terminie do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego;
7)
reprezentowanie PKN na zewnątrz;
8)
zarządzanie mieniem PKN.
Art. 15. Prezes PKN - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...