• Ustawa o normalizacji
  04.03.2024

Ustawa o normalizacji

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2015.0.1483 t.j. - Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji

Rozdział 2. Cele i zasady normalizacji krajowej

Normalizacja krajowa prowadzona jest w celu:
1)
racjonalizacji produkcji i usług poprzez stosowanie uznanych reguł technicznych lub rozwiązań organizacyjnych;
2)
usuwania barier technicznych w handlu i zapobiegania ich powstawaniu;
3)
zapewnienia ochrony życia, zdrowia, środowiska i interesu konsumentów oraz bezpieczeństwa pracy;
4)
poprawy funkcjonalności, kompatybilności i zamienności wyrobów, procesów i usług oraz regulowania ich różnorodności;
5)
zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów, procesów i usług;
6)
działania na rzecz uwzględnienia interesów krajowych w normalizacji europejskiej i międzynarodowej;
7)
ułatwiania porozumiewania się przez określanie terminów, definicji, oznaczeń i symboli do powszechnego stosowania.
W normalizacji krajowej stosuje się następujące zasady:
1)
jawności i powszechnej dostępności;
2)
uwzględniania interesu publicznego;
3)
dobrowolności uczestnictwa w procesie opracowywania i stosowania norm;
4)
zapewnienia możliwości uczestnictwa wszystkich zainteresowanych w procesie opracowywania norm;
5)
konsensu jako podstawy procesu uzgadniania treści norm;
6)
niezależności od administracji publicznej oraz jakiejkolwiek grupy interesów;
7)
jednolitości i spójności postanowień norm;
8)
wykorzystywania sprawdzonych osiągnięć nauki i techniki;
9)
zgodności z zasadami normalizacji europejskiej i międzynarodowej.
Orzeczenia: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...