• Art. 32. - Wstrzymanie b...
  18.04.2024
Obserwuj akt

Art. 32. obsz.morskie RP


Wstrzymanie badań na polskich obszarach morskich lub cofnięcie pozwolenia

1.
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej wydaje decyzje o wstrzymaniu badań na polskich obszarach morskich, o których mowa w art. 28 prowadzenie badań naukowych na polskich morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym ust. 1 albo art. 29 badania naukowe w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej ust. 1, lub o cofnięciu pozwolenia wydanego na podstawie art. 28 prowadzenie badań naukowych na polskich morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym ust. 1 albo art. 29 badania naukowe w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej ust. 1, jeżeli badania są prowadzone niezgodnie z przepisami ustawy, przepisami szczególnymi lub udzielonym pozwoleniem lub powodują ujemne skutki dla środowiska lub zabytków lub zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi lub obronności i bezpieczeństwa państwa.
2.
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, wydając decyzje, o których mowa w ust. 1, może odstąpić od uzasadnienia faktycznego, jeżeli wymaga tego obronność, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne lub porządek publiczny.
Art. 32. Wstrzymanie badań na polskich obszarach morskich... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...