• Ustawa o obszarach morski...
  24.02.2024

Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 24.02.2024

Dz.U.2023.0.960 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Obserwuj akt

Dział V. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. poz. 115, z 1970 r. poz. 14 i z 1977 r. poz. 163): (zmiany pominięte).
W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. poz. 118, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 230, z póżn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego (Dz. U. poz. 163): (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...